Saveti za smanjenje potrošnje gasa

kuvanje na gas1. Gasni gorionik na štednjaku ne palite pre postavljanja posude.
2. Kuvajte sa poklopcem na posudi kad god je moguće, jer kuvanje u poklopljenoj posudi smanjuje potrošnju gasa do 30%
3. Podesite plamen štednjaka tako da ne prelazi dno posude.
4. Korišćenjem ekspres lonca za pripremu jela smanjuje se potrošnja gasa do 50%
5. Ne pripremajte hranu u količini vode većoj od prethodne
6. Dimnjak odgovarajućih tehničkih karakteristika i čist – bez gareži i eventualnog ptičijeg gnezda na vrhu.
7. Koristite gasne peći koje imaju ugrađen termostatski ventil čime se izbegava pregrevanje prostorije.
8. Kod izmenjivača toplote protočnih i kumulativnih grejača vode – bojlera, gasnih kotlova i cirkulacionih kombi bojlera naslaga kamenca deblja od 0,5 mm povećava potrošnju gasa za 20%. Posao čišćenja kamenca poverite ovlašćenom serviseru u intervalima po uputstvu proizvođača gasnog aparata. Izmenjivače toplote gasnih aparat za etažno grejanje čistite od kamenca na kraju grejne sezone, a ostale najmanje jednom godišnje.
9. Nepodedešenost plamena gorionika (manja ili veća količina vazduha za sagorevanje od potrebne, zaprljani delovi gorionika i ložišta i dr.) znatno povećava utrošenog gasa. Čišćenje i podešavanje vršiti prema uputsvu proizvođača gasnog aparata, a kod gasnih aparata za etažno grejanje na završetku grejne sezone.
10. Loše odabran tip gorionika za određeno ložište i dimovodnu instalaciju negativno utiče na potrošnju gasa i Vašu bezbednost.
11. Ako imate etažno grejanje – na radijatore u prostoriji u kojoj niko ne boravi povremeno postavite termostatski ventil. Iznenadićete se koliku uštedu gasa možete ostvariti.