Organizaciona struktura preduzeća

Organizaciona struktura preduzeća

Menadžment

VD direktor
Tamara Vasiljević – master pravnik
E-mail: tamara.vasiljević@jpgastemerin.rs

———————————————————————————

Tehnički rukovodilac
Rodoljub Radulović – dipl.ing.mašinstva
E-mail: rodoljub.radulovic@jpgastemerin.rs

Samostalni stručni saradnik za pravne i opšte poslove
Ljubica Đuraki – diplomirani pravnik
E-mail:  ljubica.djuraki@jpgastemerin.rs

Nadzorni odbor

Vlado Karanović – predsednik nadzornog odbora,

Vlado Karanović, rođen 19.05.1966.godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je
završio u Bačkom Jarku, srednju poljoprivrednu školu u Futogu.
Diplomirao je na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Radno iskustvo
započeo je u firmi Agrovojvodina- rezervni delovi iz Novog Sada. Od 2006.
godine zaposlen je u opštinskoj upravi Temerin. Oženjen je, otac dvoje
dece.

Snežana Dejanović – član,

Snežana Dejanović, rođena 16.10.1977. godine u Vrbasu. Završila srednju
školu ekonomske struke u Kuli, stekla zvanje diplomirani pravnik 2013.
Godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Uz
materni srpski jezik, tečno govori italijanski i engleski jezik. Od
1997.godine zaposlena je u Upravi Carina na radnom mestu za poslove
carinskog nadzora. Udata i majka jednog deteta.

 

Stanislav Tomišić – član,

Stanislav Tomišić, rođen je 31.10.1979. godine u Novom Sadu. Osnovnu
školu završio je 1994. godine u Bačkom Jarku, a srednju Ekonomsku školu u
Novom Sadu 1998. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u
Subotici 2006. godine na smeru unutrašnja i spoljna trgovina. Prva radna
iskustva sticao je u firmama Vizor d.o.o., Agrovojvodina-mehanizacija
d.o.o. i Zorić d.o.o. 2014. godine imenovan je na mesto direktora Agencije za
razvoj opštine Temerin, a od 2017. godine je stalno zaposlen u JP „Gas“
Temerin. Iste godine je imenovan za člana veća za razvojne projekte opštine
Temerin. Od 2020. godine je radnik JP „gas“ Temerin na mestu Samostalni
stručni saradnik za ekonomske poslove. Živi u Bačkom Jarku, oženjen je i
otac jednog deteta.

Preduzeće raspolaže dobrom kadrovskom osnovom kao i višegodišnjim iskustvom u oblasti transporta i distribucije gasa. Svi zaposleni poseduju potrebne sertifikate i stručna znanja.