Organizaciona struktura preduzeća

Organizaciona struktura preduzeća

Menadžment

Direktor
Maja Bjekić – dipl.ing arhitekture – master
E-mail: maja.bjekic@jpgastemerin.rs

Maja Bjekić – Biografija

———————————————————————————

Tehnički rukovodilac
Rodoljub Radulović – dipl.ing.mašinstva
E-mail: rodoljub.radulovic@jpgastemerin.rs

Samostalni stručni saradnik za pravne i opšte poslove
Ljubica Đuraki – diplomirani pravnik
E-mail:  ljubica.djuraki@jpgastemerin.rs

Šef računovodstva
Bojana Tomić – diplomirani ekonomista – master
E-mail:   bojana.tomic@jpgastemerin.rs

Nadzorni odbor
Vlado Karanović – predsednik nadzornog odbora,
Snežana Dejanović – član,
Stanislav Tomišić – član,

Preduzeće raspolaže dobrom kadrovskom osnovom kao i višegodišnjim iskustvom u oblasti transprta i distribucije gasa.Svi zaposleni poseduju potrebne sertifikate i stručna znanja.