Obaveštenje

Obaveštenje

Category : Vesti

Javno preduzeće ,,Gas“ Temerin, je dobilo saglasnost od Agencije za energetiku na odluku o ceni prirodnog za javno snabdevanje i o ceni pristupa sistemu za distiribuciju, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (,,Službeni glasnik RS“, br. 78/22). Pomenutom odlukom se tarifa za ,,kapacitet“, iskazuje u ,,dinarima“ /kWh/dan/godinu“, a tarifa za ,,energent“ u ,,dinarima/ kWh“.

Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenje kWh umesto m³ kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa Uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Ova odluka primenjuje se počev od 01.10.2022.godine.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Navedene cene možete videti  na inku: http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik/