O preduzeću

Naziv preduzeća:    Javno preduzeće „Gas“ Temerin

Adresa:    Novosadska 421, Temerin

Email adresa:     office@jpgastemerin.rs

Telefon:     021/843-633, 021/843-655

Dežurni majstor:     065/2721-709

Matični broj (MB):     08060274

Poreski identifikacioni broj (PIB):     101454856

Tekući računi:
Banka Inteza: 160-920072-92
Erste banka:   340-11004171-09
OTP banka:    325-9500700014407-42

Informator o preduzeću OVDE