Author Archives: master

Cenovnik za tipske priključke

Category : Vesti

Cenovnik za tipske priključke JP
,,Gas,, Temerin, kao i saglasnost na navedenu odluku od strane Agencije
za energetiku Republike Srbije. OVDE

naturalgasfi

Odluka o novoj ceni prirodnog gasa

Category : Vesti

Odluka  o novoj ceni prirodnog gasa KLIKNI OVDE 


RADNO VREME TOKOM PRAZNIKA

Category : Vesti

JAVNO PREDUZEĆE GAS TEMERIN NEĆE RADITI OD 31.12.2022. GODINE DO 3.1.2023. GODINE.

U PETAK 30.12.2022. BLAGAJNA RADI DO 11:00 ČASOVA

ČEKOVI GRAĐANA SE PRIMAJU DO 29.12.2022.


Odluku o ceni gasa i Odluka o davanju saglasnosti na cenu

Category : Vesti

,,Poštovani potrošači, obaveštavamo da se od 1.01.2023. godine primenjuje nova cena gasa za javno snabdevanje. U prilogu je Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i Odluka o davanju saglasnosti na istu od strane Agencije za energetiku Republike Srbije,,.

Odluka o ceni 01.01.2023. KLIKNI OVDE

Odluka o davanju saglasnosti KLIKNI OVDE


Obaveštenje

Category : Vesti

Javno preduzeće ,,Gas“ Temerin, je dobilo saglasnost od Agencije za energetiku na odluku o ceni prirodnog za javno snabdevanje i o ceni pristupa sistemu za distiribuciju, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (,,Službeni glasnik RS“, br. 78/22). Pomenutom odlukom se tarifa za ,,kapacitet“, iskazuje u ,,dinarima“ /kWh/dan/godinu“, a tarifa za ,,energent“ u ,,dinarima/ kWh“.

Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenje kWh umesto m³ kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa Uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Ova odluka primenjuje se počev od 01.10.2022.godine.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Navedene cene možete videti  na inku: http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik/

 


OBAVEŠTENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Category : Vesti

Obaveštavamo vas da u ponedeljak 03.10.2022.g na GMRS Temerin planiramo radove na zameni neispravnog dela armature.

Iz tog razloga vršimo privremenu obustavu isporuke pr. gasa za široku potrošnju Temrein (NS-15-1) u intervalu od 09.00h do 15.00h.


Odluku o ceni gasa i Odluka o davanju saglasnosti na cenu

Category : Vesti

Poštovani potrošači, u prilogu objavljujemo uvid u cenu prirodnog gasa za javno  snabdevanje kao i o davanju saglasnosti na odluke o ceni.

Odluka o ceni gasa 01.07.2022

Odluka o davanju saglasnosti

 

 


gas2

Obaveštenje o kratkotrajanom prekidu isporuke

Category : Vesti

Poštovani potrošači, u prilogu objavljujemo dopis koji smo primili od TRANSPORTGAS SRBIJA:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da u utorak, 21.06.2022. na GMRS Temerin planiramo izvođenje radova na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima.

Iz tog razloga ćemo na ovoj stanici izvršiti kratkotrajan prekid isporuke pr. gasa u utorak, 21.06.2022. u intervalu od 06.00h do 20.30h.

Pozdrav,

Борис Гушић дипл. инж. маш.

Рук. РЈ Транспорт Нови Сад

Пут шајкашког одреда бр.3. Нови Сад

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“доо Нови Сад

Булевар ослобођења бр. 5, Нови Сад,,Obaveštenje o uvidu u račun

Category : Vesti

Poštovani potrošači na našem sajtu možete videti Vaš račun za gas i karticu potrošnje u delu: Korisnički servis – Pregled računa.
U polje Korisnik upisujete šifru potrošača (000xxxx), a polje lozinka je JMBG za fizička lica ili PIB za pravna lica (ukoliko su upisani u našoj bazi podatka), u suprotnom javite se na brojeve telefona 843-633; 843-655).

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju,

Srdačan pozdrav,
JP Gas Temerin