Radno vreme za praznike

Radno vreme za praznike

Category : Vesti

BLAGAJNA JP ,,GAS,, TEMERIN
RADI DO 11,00 SATI 31.12.2019. GODINE (UTORAK)

ČEKOVI GRAĐANA SE PRIMAJU ZAKLJUČNO SA 30.12.2019.GODINE

 

PREDUZEĆE NE RADI

01.01.2020., 02.01.2020. i 07.01.2020.godine