Podaci o zaposlenim u JP Gas Temerin

Podaci o zaposlenim u JP Gas Temerin 2021. godina

(član 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Sl.glasnik RS” br. 159/2020))

BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA PREMA NIVOU KVALIFIKACIJA

Ukupno sistematizovanih radnih mesta : 19

Prema Nivou kvalifikacija:

  1. Nivo kvalifikacija 7.1. – ukupan broj 8
  2. Nivo kvalifikacija 5 – ukupan broj 1
  3. Nivo kvalifikacija 4 – ukupan broj 10
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO I NEODREĐENO VREME PREMA NIVOU KVALIFIKACIJA

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme : 18

Prema Nivou kvalifikacija:

  1. Nivo kvalifikacija 7.1. – ukupan broj 7
  2. Nivo kvalifikacija 5 – ukupan broj 1
  3. Nivo kvalifikacija 4 – ukupan broj 10

Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme : 7

Prema Nivou kvalifikacija:

  1. Nivo kvalifikacija 7.1. – ukupan broj 3
  2. Nivo kvalifikacija 4 – ukupan broj 4

 

Lice angažovano van radnog odnosa po drugim osnovama – ukupan broj 1

Broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je prestao radni odnos u 2020. godini

  • Ukupan broj : 1

U JP “Gas” Temerin nema zaposlenih pripravnika ni u 2020. godini, ni u 2021. godini.

Podaci o zaposlenim u JP Gas Temerin