Odluku o ceni troškova priključka JP Gas Temerin i saglasnost na cenu od AERS-a.