Izveštaji po zakonu o javnim preduzećima

Kvartalni izveštaji

I kvartal 2013.

II kvartal 2013.

III kvartal 2013.

IV kvartal 2013.

I kvartal 2014.

II kvartal 2014.

III kvartal 2014.

IV kvartal 2014.

I kvartal 2015.

II kvartal 2015.

III kvartal 2015.

IV kvartal 2015.

I kvartal 2016.

II kvartal 2016.

III kvartal 2016.

IV kvartal 2016.

I kvartal 2017.

II kvartal 2017.

III kvartal 2017.

IV kvartal 2017.

I kvartal 2018.

II kvartal 2018.

III Kvartal 2018

IV Kvartal 2018.

I Kvartal 2019.

II Kvartal 2019

II Kvartal 2021

II Kvartal 2022

I kvartal 2023

II kvartal 2023

III Kvartal 2023

Programi poslovanja

Program poslovanja za 2013. godinu

Program poslovanja za 2014. godinu

Program poslovanja za 2015. godinu

Program poslovanja za 2016. godinu

Program poslovanja za 2017. godinu

Program poslovanja za 2018.godinu

Program poslovanja za 2019 godinu

Program poslovanja za 2023. godinu

Izveštaji o izvršenju programa poslovanja

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2013. godinu

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2014. godinu

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2015. godinu

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2016. godinu

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2017. godinu

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2018. godinu

Izvestaj o izvrsenju programa poslovanja za 2021 godinu

Izveštaj o izvršenju programa poslovanja za 2022. godinu

Finansijski izveštaji

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2013.godinu

Izveštaj nazavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2014.godinu

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2015. godinu

Izveštaji nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2017.godinu

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2018.godinu