Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2017. godinu