Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji za 2017.godinu