Category Archives: Vesti

Obaveštenje o naknadama za korišćenje javnih dobara

Category : Vesti

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da se, na osnovu čl. 39. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl.glasnik RS ” br. 95/18 ) i Pravilnika o obrascu prijave za evidenciju obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji RS, osnovno uvezenih na teritoriji RS, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrascu izveštaja o uplati, kao i načinu dostavljanja ovih obrazaca ( “Sl. glasnik RS” br. 41/19 ), od 01. jula 2019. godine uvodi naknada za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,15 din/m3 .

Ova naknada će biti obračunata i iskazana na Vašim računima počev od računa za jul 2019. godine.

JP GAS TEMERINObaveštenje

Category : Vesti

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da u će ponedeljak 08.10.2018.g. u periodu od 10.00č do 18.00č, biti prekid isporuke prirodnog gasa, zbog izvođenja radova na zameni neispravnih slavina.

S poštovanjem

JP “GAS” TEMERIN

Novosadska 421

21235 Temerin

 
Nova cena gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.
Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku  http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik


Smanjenje cene gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP “Srbijagas” – a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik
Novi cenovnik važi od 01.10.2015.


Smanjenje cene gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP “Srbijagas” – a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik/

Novi cenovnik važi od 01.07.2015.


Izveštaj o smanjenju cene gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP “Srbijagas” – a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku  http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik/


Obaveštenje o novoj ceni gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je zbog povećanja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP “Srbijagas” – a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku  http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik/