Category Archives: Vesti

Radno vreme za praznike

Category : Vesti

BLAGAJNA JP ,,GAS,, TEMERIN
RADI DO 11,00 SATI 31.12.2019. GODINE (UTORAK)

ČEKOVI GRAĐANA SE PRIMAJU ZAKLJUČNO SA 30.12.2019.GODINE

 

PREDUZEĆE NE RADI

01.01.2020., 02.01.2020. i 07.01.2020.godine


Odluka o dodeli ugovora javna nabavka izmeštanje gasne mreže 2019

Category : Javne nabavke , Vesti

Odluka o dodeli ugovora javna nabavka izmeštanje gasne mreže 2019

Odluka o dodeli ugovora 2019


Javna nabavka – izmeštanje distributivne mreže

Category : Javne nabavke , Vesti

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Izmeštanje distributivne gasne mreže

KD JNMV 1-19 Izmeštanje distributivne gasne mreže Poziv za

 

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2019

Poziv za podnosenje ponuda JNMV 1-19 Izmeštanje distributivne gasne mreže


Obaveštenje o naknadama za korišćenje javnih dobara

Category : Vesti

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da se, na osnovu čl. 39. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl.glasnik RS ” br. 95/18 ) i Pravilnika o obrascu prijave za evidenciju obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji RS, osnovno uvezenih na teritoriji RS, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrascu izveštaja o uplati, kao i načinu dostavljanja ovih obrazaca ( “Sl. glasnik RS” br. 41/19 ), od 01. jula 2019. godine uvodi naknada za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,15 din/m3 .

Ova naknada će biti obračunata i iskazana na Vašim računima počev od računa za jul 2019. godine.

JP GAS TEMERIN


Obaveštenje

Category : Vesti

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da u će ponedeljak 08.10.2018.g. u periodu od 10.00č do 18.00č, biti prekid isporuke prirodnog gasa, zbog izvođenja radova na zameni neispravnih slavina.

S poštovanjem

JP “GAS” TEMERIN

Novosadska 421

21235 Temerin

 
Nova cena gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.
Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku  http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik


Smanjenje cene gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP “Srbijagas” – a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik
Novi cenovnik važi od 01.10.2015.


Smanjenje cene gasa

Category : Vesti

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP “Srbijagas” – a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjih kupaca priključenih na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP “Gas” Temerin-a.Nove cene možete videti u meniju “Korisnici usluga”, podmeni “Cenovnik” ili direktno na linku http://www.jpgastemerin.rs/cenovnik/

Novi cenovnik važi od 01.07.2015.