Monthly Archives: June 2019

Obaveštenje o naknadama za korišćenje javnih dobara

Category : Vesti

Poštovani potrošači,

obaveštavamo Vas da se, na osnovu čl. 39. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Sl.glasnik RS ” br. 95/18 ) i Pravilnika o obrascu prijave za evidenciju obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji RS, osnovno uvezenih na teritoriji RS, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrascu izveštaja o uplati, kao i načinu dostavljanja ovih obrazaca ( “Sl. glasnik RS” br. 41/19 ), od 01. jula 2019. godine uvodi naknada za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,15 din/m3 .

Ova naknada će biti obračunata i iskazana na Vašim računima počev od računa za jul 2019. godine.

JP GAS TEMERIN