Month: June 2017

Javna nabavka – Merači protoka gasa i opreme za merenje protoka

Category : Javne nabavke

Naziv predmeta:   Nabavka merača protoka gasa i opreme za merenje protoka
Vrsta postupka:   Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:   Dobra
Opšti rečnik nabavke   38421000 – Oprema za merenje protoka

                                      38421110   – Merači protoka gasa
Rok za podnošenje ponuda   
22.06.2017 do 09:00h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Mesto, datum i čas otvaranja ponuda   
22.06.2017 09:30h u prostorijama JP “Gas” Temerin, Novosadska 421, Temerin
Status nabavke   Otvoren

Poziv za podnošenje dokumentacije

Konkursna dokumentacija

 

Izmenjen poziv za podnošenje konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje broj I

Odgovor na pitanje broj II

Odgovor na pitanje broj III

Odgovor na pitanje broj IV

Odluka o dodeli ugovora